Opleidingen < 3 + 4 Latijn

3 + 4 Latijn

Je bouwt verder op je kennis van klassieke talen uit de eerste graad. Je leest authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en onderzoekt de diepere betekenis ervan. Daarnaast krijg je een brede algemene vorming. 

✓ Je studeert graag grote hoeveelheden theoretische leerstof in.

✓ Je bent graag met taal en literatuur bezig.

✓ Je hebt interesse in cultuur en geschiedenis.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • studie van klassieke samenleving en cultuur
  • studie van moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven), taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Klassieke talen als je geslaagd bent in 2A Klassieke talen.

Erna?

Na de tweede graad Klassieke talen kan je verder naar:

Wil je graag overstappen naar een andere richting? Dan kan dat in overleg.

Aantal lesuren

3 Latijn

VakAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde m.i.v. econ./financ. comp.2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
SPECIFIEKE DEEL
Latijn4
Uitbreiding wiskunde 1
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Economie light2
Duits2
Wetenschappen light2
Programmeren2
Bewegingsleer2

4 Latijn

VakAantal lesuren OPTIE WISKUNDEAantal lesuren OPTIE TALEN
Nederlands44
Latijn44
Wiskunde54
Frans34
Engels34
Godsdienst / zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Fysica21
ICT11
Chemie21
Biologie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Maatschappij & cultuur-1