Inschrijven voor schooljaar 2021 - 2022

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Er zijn geen plaatsen voor zij-instromers beschikbaar, alle leerjaren zijn volzet. In volgende GO!-scholen is er voorlopig nog plaats:

INFORMATIE VERVOLG INSCHRIJVING EERSTEJAARS
 
Om de inschrijving van uw zoon/dochter op het GO! atheneum Berchem te vervolledigen hebben we nog een aantal documenten van uw zoon/dochter nodig:
 
Aan te leveren documenten:
 
– Getuigschrift basisonderwijs
– Rapport 6e leerjaar
– ID-kaart (we nemen een kopie)
 
Wanneer kan u deze aanleveren?
 
donderdag 01/07/2021 van 09u30 tot 19u00
vrijdag 02/07/2021 van 09u00 tot 16u00
zaterdag 03/07/2021 09u30 tot 13u00
 
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 
We vragen u dan meteen het schoolreglement voor akkoord te ondertekenen.
Voor de schoolboeken zal er begin juli een lijst beschikbaar komen via studieshop.be
 
 
 
 

MELD JE AAN
De aanmeldingsperiode voor 1A zit erop. Wat nu?

– U heeft na uw aanmelding via “Meld je aan” een ticket ontvangen om in te schrijven bij ons op school.
Wij nemen vanaf maandag 26/04/2021 telefonisch contact op met u. Momenteel en door corona verloopt de inschrijvingsprocedure volledig digitaal. U zal in de loop van volgende week een inschrijvingsdocument ontvangen per e-mail.

– U heeft na uw aanmelding via “Meld je aan” geen ticket ontvangen om in te schrijven bij ons op school en
u staat op de wachtlijst.
Je kind staat automatisch op de wachtlijst van de scholen die op jullie voorkeurslijst stonden. Als er een plaats vrijkomt in één van deze scholen, contacteert de school de mensen op de wachtlijst. 
Dat kan ook nog als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Opgelet:
als je achteraf inschrijft in een hogere school van voorkeur, dan wordt je kind automatisch van de wachtlijst geschrapt van de scholen die lager op jullie voorkeurslijst stonden.

De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2021. Na 7 oktober neem je best contact op met de school zelf. Na de start van de inschrijvingen zullen er verschuivingen zijn op de wachtlijsten. Wil je weten op welke plaats je kind op de wachtlijst staat, log dan in met je gebruikersnaam en paswoord op meldjeaan.be .

– Je kan je kind inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft tijdens de vrije inschrijvingsperiode.
De vrije plaatsen vind je vanaf 22 april 2021 op meldjeaan.be bij ‘info over scholen’. De inschrijvingen zelf starten op maandag 26 april 2021 vanaf 9 uur.

Maak je keuze:

Inschrijvingen voor 1 A

Aanmelden

Onze school werkt met het centraal aanmeldregister van Antwerpen.

  • De aanmeldingsperiode loopt van 08/03/2021 (9.30 u.) tot 26/03/2021 (17 u.).
  • Wanneer je je aanmeldt, maakt geen verschil. 
  • Op 21/04/2021 hoor je in welke school je je mag inschrijven. 

Voorrang

Is je broer of zus al leerling van onze school?

Dan krijg je voorrang. Je meldt je op dezelfde manier aan.

Wachtlijst

Aanmelden voor de wachtlijst kan je uitsluitend via meldjeaan.​

Inschrijven

Heb je plaats in onze school? 
Wij sturen u eerstdaags een e-mail en nemen  telefonisch contact op vanaf 26/04/2021.

De vrije inschrijvingsperiode (indien nog vrije plaatsen in 1 of hogere jaren) start op 26/4/2021.

Inschrijvingen voor hogere jaren

Aanmelden

Meld je vanaf 26/04/2021, 9:00u aan via onderstaande link. De aanmeldingen worden chronologisch bijgehouden om de wachtlijst te bepalen.

Inschrijven

Je ontvangt vanaf 2 juli een bericht of je plaats hebt of niet. Zodra er toch een plaats voor jou vrijkomt, ontvang je een bericht. Heb je plaats? Dan ontvang je een brief met informatie over de start. Begin september krijg je documenten mee die je moet ondertekenen, of we nodigen je uit op school.

Infosessies

Infodagen:

  • Woensdagnamiddag 26 januari 2022
  • Zaterdag 29 januari 2022

 

Door corona konden we vorig schooljaar geen infomomenten op school organiseren. We kozen daarom voor drie online infosessies. Je kan ze hier herbekijken:

Wat breng je mee bij inschrijving?

  • identiteitskaart

  • voor het eerste jaar: getuigschrift van de basisschool

  • voor hogere jaren: attest van het vorig schooljaar

  • laatste rapport

  • je vader, moeder en/of voogd