Opleidingen < 3 + 4 Humane wetenschappen

3 + 4 Humane wetenschappen

Heb jij interesse in mensen en de manier waarop ze samenleven? Wil jij de maatschappij begrijpen? Dan is Humane Wetenschappen perfect voor jou. Je leert heel wat theorie over juridische, kunstwetenschappelijke, psychologisch en sociologische thema’s.

✓ Je bent sociaal, open en kritisch.

✓ Je hebt interesse in de maatschappij en de actualiteit.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
  • project humane wetenschappen
  • media
  • lichamelijke + psychologische ontwikkeling van de mens
  • moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur)
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Aantal lesuren

VakAantal lesuren
optie macu
Aantal lesuren
optie wiskunde
Nederlands44
Wiskunde45
Frans33
Engels33
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen22
Geschiedenis22
Godsdienst / zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
ICT11
Socio-Economische Initiatie11
Media11
Maatschappij en Cultuur1-

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Humane wetenschappen als je geslaagd bent in 2A Klassieke talen of 2A Moderne talen en wetenschappen.

Erna?

Je stroomt door naar het volgende jaar Humane Wetenschappen. Wil je een andere richting volgen? Dan kan je, als je voor bepaalde vakken bijwerkt, naar Economie-moderne talen. Je kan binnen TSO ook kiezen voor een richting uit het domein Maatschappij en welzijn.