Zorg

Leren? Dat kan pas als je je goed voelt. Als je in de juiste klas, de juiste richting en op de juiste school zit. Je staat er niet alleen voor. Je leerkrachten en het zorgteam staan voor je klaar.

Lees meer over:

Zorg op school

We houden rekening met ieder z’n onderwijsnoden. Ook als je leer- of ontwikkelingsstoornissen hebt. We hebben oog voor je sociale en emotionele behoeften. 

We besteden veel aandacht aan differentiatie en leren leren.

Je kan altijd bij je leerkrachten terecht. Ze luisteren naar je en samen zoeken jullie een oplossing voor alle grote of kleine zorgen.

We hebben een team van leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Ook zij staan voor je klaar.

✓ Als leerling van de eerste graad ben je welkom in de huiswerkklassen. Na de lesuren, op maandag, dinsdag en donderdag maak je je huiswerk, ondersteund door een leerkracht (70 minuten).

✓ Heb je moeilijkheden met studeren? Of met bepaalde vakken? Soms kunnen we een eigen traject opstarten. Dan houden we daar in je evaluatie rekening mee. Succeservaringen en motivatie… die vinden we erg belangrijk!

✓ Iedere leerkracht heeft een ‘spreekuurtje’ tijdens de middagpauze waarin hij / zij bepaalde leerstof nog eens extra uitlegt.

Pleuni Cant, zorgcoördinator

"Het mooiste wat je kan worden is jezelf."

Die zin maken we op GO! atheneum Berchem echt waar. Ik ben zo fier dat ik daar als zorgcoördinator aan kan meewerken. Ik spreek met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen. Zo zoek ik mee naar talenten en interesses van de leerlingen. Zijn er hindernissen op hun weg? Dan zoek ik graag mee naar oplossingen om die aan te pakken, samen met het zorgteam, het ondersteuningsnetwerk en het CLB.

Zorg bij het CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) helpt je gratis en discreet met:

het leren en studeren
de onderwijsloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
het psychisch en sociaal functioneren

Contact:

Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne
ANTWERPEN

Telefoon: 03 232 23 82
info@clb-antwerpen.be

Gelijke onderwijskansen

Bij GO! atheneum Berchem vinden we gelijke onderwijskansen (GOK) erg belangrijk. Zo krijgen alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. We focussen daarbij op 6 thema’s:

 1. preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
  bv. bijlessen, remediëringslessen, huiswerkklas, … 
   
 2. taalbeleid
  bv. remediëring 1, stadsproject, geïntegreerde werkperiode (GWP), … 
   
 3. omgaan met diversiteit
  bv. internationale vrouwendag, VIP-dag, … 
   
 4. socio-emotionele ontwikkeling
  bv. zorg, klasvergadering, faalangsttraining, … 
   
 5. doorstroming en oriëntering
  bv. OLB-gesprekken, SID-in beurs, infoavond overgang, … 
   
 6. leerlingen- en ouderparticipatie
  bv. ouderfuif, ontbijt met ouders, infoavonden, …