Studierichtingen < 5 + 6 Latijn – Wetenschappen

5 + 6 Latijn - Wetenschappen

Ben je geboeid door de Romeinse samenleving en cultuur? En heb je een uitgesproken interesse voor wetenschappen? Dan zit je goed in deze richting. Tijdens de lessen Latijn maak je kennis met een breed gamma aan literaire genres en je leest authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. Je leert ook veel bij over wetenschappen als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. In de theorie, maar ook in de praktijk via proefjes en projecten.

✓ Je bent graag met taal en literatuur bezig.

Je hebt interesse in cultuur, geschiedenis en wetenschappen.

Je kan grote hoeveelheden leerstof begrijpen en instuderen.

Je gaat analytisch te werk..

Wat leer je

  • Studie van klassieke samenleving en cultuur
  • Latijn: een breed gamma aan literaire genres zoals liefdespoëzie, toneel, juridische teksten
  • Studie van uiteenlopende cultuur-historische onderwerpen (o.a. Romeins recht, seksualiteit, propaganda en filosofie)
  • Ontleding van Latijnse teksten (grammaticaal en inhoudelijk)
  • Veel wetenschappen
  • Studie van moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven), taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur.
  • In Latijn – Wetenschappen krijg je al 32 uur les. Je kan ook nog kiezen voor bijkomende keuzevakken als je dat wil.

ooknogin5dejaar
ooknogin6dejaar

5 Latijn - Wetenschappen (schooljaar 23-24)

VakAantal lesuren
Wiskunde5
Nederlands4
Latijn4
Frans3
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica2
Biologie2
Chemie2
Aardrijkskunde2

6 Latijn - Wetenschappen (vanaf schooljaar 24-25)

VakAantal lesuren
Wiskunde5
Nederlands4
Latijn4
Frans3
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica2
Biologie2
Chemie2
Aardrijkskunde2

6 Latijn - Wetenschappen (schooljaar 23-24)

VakAantal lesuren
Wiskunde5
Nederlands4
Latijn4
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica2
Biologie2
Chemie2
Aardrijkskunde2
Keuzevakken (niet verplicht):
Duits (2u)
Spaans (2u)
Zelfstandig werk Wetenschappen (2u)
Filosofie (2u)
Kunstgeschiedenis (2u)
Statistiek (1u) en/of Media (1u)
1 à 2 uur (niet verplicht)

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Latijn – Wetenschappen als je geslaagd bent in 4 Latijn.

Erna?

Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (master of professionele bachelor). Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Deze studierichting is ideaal voor verdere studies in een wetenschappelijke richting. Logische vervolgopleidingen zijn o.a. biomedische, biologische, farmaceutische en bewegingswetenschappen, tandheelkunde, geneeskunde.

Onze leerlingen getuigen

Lode

Lode Engelborghs, leerling Latijn - Wetenschappen

“Na het secundair onderwijs wil ik graag een wetenschappelijke richting gaan studeren. Ik vind wetenschappen heel interessant. Je leert eigenlijk hoe de wereld in elkaar zit. Maar tegelijkertijd ben ik een grote liefhebber van het vak Latijn. Je leert daar om teksten te analyseren, met taal te “spelen”, en je in te leven in de wereld van een Romein. Latijn -Wetenschappen combineert mijn favoriete vakken. Bovendien geven er enkele fantastische leerkrachten les!”