Studierichtingen < 5 + 6 Humane wetenschappen

5 + 6 Humane wetenschappen

Heb jij interesse in mensen en de manier waarop ze samenleven? Wil jij de maatschappij begrijpen? Dan is Humane Wetenschappen perfect voor jou. Je leert heel wat theorie over juridische, kunstwetenschappelijke, psychologische en sociologische thema’s.

✓ Je bent sociaal, open en kritisch.

✓ Je hebt interesse in de maatschappij en de actualiteit.

✓ Je kan grote hoeveelheden leerstof begrijpen en instuderen.

Wat leer je

  • wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
  • gedragswetenschappen (met o.a. psychologie, sociologie)
  • cultuurwetenschappen (met o.a. sociologie, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, kunst, communicatiewetenschappen)
  • media
  • lichamelijke + psychologische ontwikkeling van de mens
  • moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur)
  • je kan kiezen voor extra wiskunde
ooknogin5dejaar
ooknogin6dejaar

5 Humane wetenschappen (schooljaar 23-24)

Vakaantal lesuren
Nederlands4
Wiskunde4
Gedragswetenschappen3
Cultuurwetenschappen2
Frans3
Engels2
Filosofie2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Kunstbeschouwing1
Keuzevakken:
Spaans
Media
Expressie
Zelfstandig Online Leren
2

6 Humane wetenschappen (vanaf schooljaar 24-25)

Vakaantal lesuren
Nederlands4
Wiskunde4
Gedragswetenschappen3
Cultuurwetenschappen2
Frans3
Engels2
Filosofie2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Kunstbeschouwing2
Keuzevakken:
Spaans
Media
Expressie
Zelfstandig Online Leren
2

6 Humane wetenschappen (schooljaar 23-24)

Vakaantal lesuren
Nederlands4
Wiskunde3
Gedragswetenschappen3
Cultuurwetenschappen4
Frans3
Engels2
Filosofie2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Keuzevakken:
Duits
Spaans
Kunstgeschiedenis
Statistiek + Media
Optie wiskunde: 5 u. i.p.v. 3 u.
2

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Humane wetenschappen als je geslaagd bent in het 4de jaar van ASO, TSO of KSO. Als je geen Humane Wetenschappen volgde, moet je misschien wel bijwerken voor bepaalde vakken.

Erna?

Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (master of professionele bachelor). Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Dit diploma is ideaal om te starten in een master- of bacheloropleiding waarin mens en samenleving centraal staan.