Studierichtingen < 5 + 6 Economie – Wiskunde

5 + 6 Economie - Wiskunde

In de 3de graad economie focus je je op algemene en sociale economie. Ook bedrijfsbeleid, boekhouding en recht komen uitvoerig aan bod. Je leert meer over het gedrag van consumenten, producenten en de overheid. Je krijgt een stevig aandeel wiskunde, maar ook talen komen nog sterk aan bod. Zo heb je nog veel keuzemogelijkheden om verder te studeren.

Je hebt interesse in de actualiteit en economie.

Je gaat analytisch te werk.

✓ Je kan grote hoeveelheden leerstof begrijpen en instuderen.

Wat leer je

  • Brede algemene basisvorming
  • Veel wiskunde (algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening) 
  • Moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur): Engels en Frans
  • Bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid
  • Algemene economie (werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid)
  • Bedrijfseconomie
  • Recht (fiscaal recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, personen- en zakenrecht, handelsrecht)
  • Bedrijfseconomische technieken: rendabiliteitsberekening, analyse van aandelen, lineaire programmatie
  • Boekhouding
ooknogin5dejaar
ooknogin6dejaar

5 Economie - Wiskunde (schooljaar 23-24)

VakAantal lesuren
Wiskunde7
Economie4
Nederlands4
Frans3
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica1
Biologie1
Chemie1
Aardrijkskunde1
Keuzevakken:
Spaans
Filosofie
Kunstgeschiedenis
Media
Expressie
Zelfstandig Online Leren
2

6 Economie - Wiskunde (vanaf schooljaar 24-25)

VakAantal lesuren
Wiskunde7
Economie4
Nederlands4
Frans3
Engels2
Geschiedenis en burgerschap2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica1
Biologie1
Chemie1
Aardrijkskunde1
Informaticawetenschappen1
Keuzevakken:
Spaans
Filosofie
Kunstgeschiedenis
Media
Expressie
Zelfstandig Online Leren
2

6 Economie - Wiskunde (schooljaar 23-24)

VakAantal lesuren
Wiskunde7
Economie4
Nederlands4
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Fysica1
Biologie1
Chemie1
Aardrijkskunde1
Keuzevakken:
Duits
Spaans
Filosofie
Kunstgeschiedenis
Bedrijfsbeheer
Statistiek + Media
Zelfstandig werk Wetenschappen
2

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Economie – Wiskunde als je geslaagd bent in 4 Economie.

Erna?

Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (master of professionele bachelor). Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Met dit diploma kan je starten met een masteropleiding (bv. Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur) of professionele bachelor (bv. Accountancy, Marketing).

Met je kennis van bedrijfsbeheer kan je ook starten met je eigen zaak.

Onze leerlingen getuigen

Romy

Romy Haentjes, leerling Economie - Wiskunde

“Ik vind deze richting heel interessant. Je leert hoe de samenleving economisch in elkaar zit. En ook hoe je moet ondernemen en investeert. Daardoor voel ik me goed voorbereid op mijn toekomst.”