Studierichtingen < 5 + 6 Economie – Moderne talen

5 + 6 Economie - Moderne talen

In de 3de graad economie focus je je op algemene en sociale economie. Ook bedrijfsbeleid, boekhouding en recht komen uitvoerig aan bod. Je leert meer over het gedrag van consumenten, producenten en de overheid. Uiteraard krijg je een breed pakket talen. Zo heb je nog veel keuzemogelijkheden om verder te studeren.

Je hebt interesse in de actualiteit en economie.

Je gaat analytisch te werk

Je hebt gevoel voor taal.

Je bestudeert graag taal en literatuur.

Wat leer je

  • Brede algemene basisvorming – 3 uur of 5 uur wiskunde? Jij kiest!
  • Moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur): Engels, Frans en Duits
  • Bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid
  • Recht
  • Algemene economie (werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid)
  • Bedrijfseconomie
  • Recht (fiscaal recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, personen- en zakenrecht, handelsrecht)
  • Bedrijfseconomische technieken: rendabiliteitsberekening, analyse van aandelen, lineaire programmatie
  • Boekhouding
ooknogin5dejaar
ooknogin6dejaar

Aantal lesuren

VakAantal lesuren
Economie4
Nederlands4
Frans4
Wiskunde3
Engels3
Duits2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Maatschappij en Cultuur1
Keuzevakken:
Spaans
Filosofie
Kunstgeschiedenis
Bedrijfsbeheer
Statistiek + Media
Optie wiskunde: 5 u. i.p.v. 3 u.
2

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Economie – Moderne talen als je geslaagd bent in 4 Economie.

Erna?

Deze richting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (master of professionele bachelor). Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Met dit diploma kan je starten met een masteropleiding (bv. Sociaal-economische wetenschappen, Rechten) of professionele bachelor (bv. verzekeringen, KMO management).

Met je kennis van bedrijfsbeheer kan je starten met je eigen zaak.