Studierichtingen < 3 + 4 Moderne talen

3 + 4 Moderne talen

Je bouwt verder op je kennis van moderne talen uit de eerste graad. Je leert vlot en correct communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je leert gaandeweg de literatuur van de moderne vreemde talen kennen. Zo krijg je ook meer inzicht in die culturen. Daarnaast krijg je een brede algemene vorming.

✓ Je bent graag met taal en literatuur bezig.

✓ Je wil meerdere talen kunnen spreken.

✓ Je hebt interesse in cultuur.

✓ Je kan goed studeren voor taalvakken.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • studie van moderne talen (luisteren, lezen en schrijven), taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur
  • leren hoe een taal als systeem of communicatie werkt
  • ontdekken wat de impact van taal op cultuur en samenleving is
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Moderne talen als je geslaagd bent in 2A.

Erna?

Je kan doorstromen naar moderne talen in de derde graad. Ben je sterk in economie of wetenschappen, dan kan je ook naar economie-moderne talen of moderne talen-wetenschappen. Je kan ook overstappen naar KSO- of TSO-richtingen in het domein taal- en communicatiewetenschappen.

Aantal lesuren

3 Moderne talen (schooljaar 22-23; voor volgend schooljaar nog even geduld)

VakAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde + EFC2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
SPECIFIEKE DEEL
Duits2
Uitbreiding Nederlands1
Uitbreiding Engels1
Uitbreiding Frans1
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Economie+2
Latijn+2
Wetenschappen+2
Programmeren2
OPTIONELE DEEL
Uitbreiding wiskunde (33ste uur)1

4 Moderne talen

VakAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Cultuurbeschouwing1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde4
SPECIFIEKE DEEL
Duits2
Uitbreiding Nederlands1
Uitbreiding Engels1
Uitbreiding Frans1
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Economie+2
Latijn+2
Wetenschappen+2
Programmeren2
OPTIONELE DEEL
Uitbreiding wiskunde (33ste uur)1