Studierichtingen < 3 + 4 Latijn

3 + 4 Latijn

Je bouwt verder op je kennis van klassieke talen uit de eerste graad. Je leest authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en onderzoekt de diepere betekenis ervan. Daarnaast krijg je een brede algemene vorming. 

✓ Je bent graag met taal en literatuur bezig.

✓ Je hebt interesse in cultuur en geschiedenis.

✓ Je kan grote hoeveelheden leerstof instuderen.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • studie van klassieke samenleving en cultuur
  • studie van moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven), taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Latijn als je geslaagd bent in 2A Klassieke talen.

Erna?

Na de tweede graad Klassieke talen kan je verder naar:

Wil je graag overstappen naar een andere richting? Dan kan dat in overleg.

Aantal lesuren

3 Latijn (schooljaar 23-24)

VAKKENAantal lesurenAantal lesuren
LAT - WISKLAT - MT
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4 4
Frans33
Engels33
Duits02
Geschiedenis en burgerschap22
Aardrijkskunde22
Biologie11
Chemie21
Fysica21
Informaticawetenschappen11
Wiskunde54
SPECIFIEKE DEEL
Latijn44

4 Latijn (vanaf schooljaar 24-25)

VAKKENAantal lesurenAantal lesuren
LAT - WISKLAT - MT
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4 4
Frans33
Engels33
Duits02
Geschiedenis en burgerschap22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Wiskunde54
SPECIFIEKE DEEL
Latijn44
COMPLEMENTAIRE DEEL
één keuzevak22

4 Latijn (schooljaar 23-24)

VakAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Cultuurbeschouwing1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
SPECIFIEKE DEEL
Latijn4
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Economie+2
Duits2
Wetenschappen+2
Programmeren2