Studierichtingen < 3 + 4 Economie

3 + 4 Economische wetenschappen

Vind je de wereld van geld en goederen interessant? En wil je meer weten over productie en consumptie, ondernemen, investeren, aandelen, prijsbepaling, marketing enz.? Welkom in de richting Economie! Je leert ook over het administratieve en boekhoudkundige luik van ondernemen.

Je kan je lessenpakket aanvullen met extra wiskunde of met extra Duits. 

Je hebt interesse in de actualiteit en economie.

Je gaat analytisch te werk.

Je kan nauwgezet met cijfers werken.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur): Engels en Frans
  • algemene economie (werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid)
  • bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid
  • bedrijfseconomie
  • recht (fiscaal recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, personen- en zakenrecht, handelsrecht)
  • bedrijfseconomische technieken: rendabiliteitsberekening, analyse van aandelen, lineaire programmatie
  • boekhouding
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Economie als je geslaagd bent in 2A Klassieke talen of 2A Moderne talen en wetenschappen.

Erna?

In de 3de graad kan je kiezen voor alle richtingen met economie:

Als je voor bepaalde vakken bijwerkt, kan je ook kiezen voor:

In het TSO kan je ook kiezen voor richtingen uit het domein Economie en organisatie.

Aantal lesuren

3 Economische wetenschappen (schooljaar 23-24)

VAKKENAantal lesurenAantal lesuren
ECO - WISKECO - MT
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4 4
Frans33
Engels33
Duits12
Geschiedenis en burgerschap22
Aardrijkskunde22
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Informaticawetenschappen11
Wiskunde54
SPECIFIEKE DEEL
Economie44

4 Economische wetenschappen (vanaf schooljaar 24-25)

VAKKENAantal lesurenAantal lesuren
ECO - WISKECO - MT
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands4 4
Frans33
Engels33
Duits12
Geschiedenis en burgerschap22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Wiskunde54
SPECIFIEKE DEEL
Economie44
COMPLEMENTAIRE DEEL
één keuzevak22

4 Economische wetenschappen (schooljaar 23-24)

VAKKENAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Cultuurbeschouwing1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
SPECIFIEKE DEEL
Economie4
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Duits2
Latijn+2
Wetenschappen+2
Programmeren2