Studierichtingen < 3 + 4 Economie

3 + 4 Economische wetenschappen

Vind je de wereld van geld en goederen interessant? En wil je meer weten over productie en consumptie, ondernemen, investeren, aandelen, prijsbepaling, marketing enz.? Welkom in de richting Economie! Je leert ook over het administratieve en boekhoudkundige luik van ondernemen.

Je krijgt ook een stevig aandeel wiskunde en talen. Zo kan je ontdekken of je in de 3de graad liever voor Economie-wiskunde of Economie-talen kiest.

Je hebt interesse in de actualiteit en economie.

Je gaat analytisch te werk.

Je kan nauwgezet met cijfers werken.

Wat leer je

  • algemene vakken 
  • moderne talen (luisteren, lezen, spreken en schrijven, taalbeschouwing, literatuur): Engels en Frans
  • algemene economie (werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid)
  • bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid
  • bedrijfseconomie
  • recht (fiscaal recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, personen- en zakenrecht, handelsrecht)
  • bedrijfseconomische technieken: rendabiliteitsberekening, analyse van aandelen, lineaire programmatie
  • boekhouding
ooknogin3dejaar
ooknogin4dejaar

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Economie als je geslaagd bent in 2A Klassieke talen of 2A Moderne talen en wetenschappen.

Erna?

In de 3de graad kan je kiezen voor alle richtingen met economie:

Als je voor bepaalde vakken bijwerkt, kan je ook kiezen voor:

In het TSO kan je ook kiezen voor richtingen uit het domein Economie en organisatie.

Aantal lesuren

3 Economische wetenschappen (schooljaar 22-23; voor volgend schooljaar nog even geduld)

VAKKENAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde + EFC2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
SPECIFIEKE DEEL
Economie4
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Duits2
Latijn+2
Wetenschappen+2
Programmeren2

4 Economische wetenschappen

VAKKENAantal lesuren
BASISVORMING
Godsdienst/zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels3
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Cultuurbeschouwing1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Wiskunde5
SPECIFIEKE DEEL
Economie4
COMPLEMENTAIRE DEEL (1 keuzevak)
Grieks2
Expressie2
Duits2
Latijn+2
Wetenschappen+2
Programmeren2