Inspraak

Op GO! atheneum Berchem krijgt iedereen een stem. Veranderingen op school? Die komen van jullie!

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt geregeld samen om nieuwe voorstellen te bespreken of om aan te kaarten wat volgens hen beter kan. Onze leerlingen organiseren deze vergaderingen helemaal zelf. Daar komen fantastische voorstellen naar boven, zoals gratis maandverband en tampons op onze school. De voorzitters van de leerlingenraad zetelen ook in onze schoolraad.

De leerlingenraad heeft inspraak in de examenroosters en wordt geraadpleegd bij ingrijpende veranderingen, zoals de aanpak van het afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie.

Oudervereniging

De oudervereniging stimuleert het contact tussen ouders onderling en het schoolteam. 

Op het palmares van de oudervereniging:

  • ontmoetingsmomenten voor ouders
    bv. ouderbar bij infoavond of oudercontact
  • initiatieven leerlingenraad ondersteunen
  • 4 keer per jaar vergaderen met schoolteam. De oudervereniging heeft inspraak in de jaarkalender en denkt mee na over het pedagogisch project van onze school.

Meewerken? Stuur een e-mail naar oudervereniging@kaberchem.be. We sturen je een uitnodiging voor onze vergaderingen en de verslagen. Of we laten je weten wanneer we helpende handen kunnen gebruiken.

Neem een kijkje op op de website van de oudervereniging via deze link.

steven

Steven Vermeulen,
oudervereniging

GO! atheneum Berchem besteedt veel aandacht aan een goed contact met de ouders.

“Tijdens de vergaderingen van het oudercomité kom je veel te weten over het reilen en zeilen binnen de school. We hebben ook inspraak bij belangrijke organisatorische beslissingen. Ik vind het fijn om de school te ondersteunen waar we kunnen met onze activiteiten. En ik vind het ook waardevol om contact te hebben met andere ouders. Dat gebeurt niet vaak binnen een secundaire school. De school is de laatste jaren fors gegroeid. Toch besteedt GO! atheneum Berchem veel aandacht aan een goed contact met de ouders.”