Inspraak

Op GO! atheneum Berchem krijgt iedereen een stem. Veranderingen op school? Die komen van jullie!

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt elke week samen met enkele enthousiaste leerkrachten. Elke klas heeft een vertegenwoordiger. Daar komen fantastische voorstellen naar boven.

Op het palmares van de leerlingenraad:

  • inspraak in de examenroosters
  • opstarten schoolkrant
  • verkoop van ijsjes om gratis maandverband en tampons te kunnen aanbieden op school 

Oudervereniging

De oudervereniging stimuleert het contact tussen ouders onderling en het schoolteam. 

Op het palmares van de oudervereniging:

  • ontmoetingsmomenten voor ouders
    bv. ouderbar bij infoavond of oudercontact
  • initiatieven leerlingenraad ondersteunen
  • 4 keer per jaar vergaderen met schoolteam

Meewerken? Stuur een e-mail naar oudervereniging@kaberchem.be. We sturen je een uitnodiging voor onze vergaderingen en de verslagen. Of we laten je weten wanneer we helpende handen kunnen gebruiken.

steven

Steven Vermeulen,
oudervereniging

GO! atheneum Berchem besteedt veel aandacht aan een goed contact met de ouders.

“Tijdens de vergaderingen van het oudercomité kom je veel te weten over het reilen en zeilen binnen de school. We hebben ook inspraak bij belangrijke organisatorische beslissingen. Ik vind het fijn om de school te ondersteunen waar we kunnen met onze activiteiten. En ik vind het ook waardevol om contact te hebben met andere ouders. Dat gebeurt niet vaak binnen een secundaire school. De school is de laatste jaren fors gegroeid. Toch besteedt GO! atheneum Berchem veel aandacht aan een goed contact met de ouders.”